Home Privacyverklaring

Privacyverklaring
Omdat Van den Brink Barneveld b.v. door middel van onze vacatures ook persoonsgegevens zal verwerken, informeren wij jou hierover in deze privacyverklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Van den Brink Barneveld b.v. kan worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. We zijn via onderstaand e-mailadres voor jou bereikbaar als je vragen hebt over jouw persoonsgegevens: hr@briba.nl.

Welke persoonsgegevens kunnen wij mogelijk van jou verwerken?
Voor jouw sollicitatie hebben we jouw persoonlijke gegevens nodig. Dit betreft onder andere jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige persoonsgegevens op jouw curriculum vitae (bijvoorbeeld foto, de door jouw gevolgde opleidingen, cursussen en stages en op de aard en inhoud van jouw vorige dienstbetrekkingen). In sommige gevallen kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die wij verkregen hebben uit andere bronnen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens die verkregen worden via social media, zoals LinkedIn.

Op basis van welke grondslag en voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarvoor de vacature is geplaatst, ter uitvoering van het wervings- en selectieproces. Daarnaast hebben we deze gegevens nodig om contact met je op te nemen voor verdere vragen, je te informeren over de voortgang van de sollicitatieprocedure en eventueel uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek.
Van den Brink Barneveld b.v. heeft een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doelen te verwerken. Zij heeft namelijk het gerechtvaardigd belang personeel te werven dat zo goed als mogelijk aansluit bij de functie.

Van den Brink Barneveld b.v. kan jouw persoonsgegevens verwerken als zij daartoe wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen.
Tot slot verwerken we jouw persoonsgegevens als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Bijvoorbeeld in het geval dat je ons toestemming geeft om jouw sollicitatiebrief en curriculum vitae voor één jaar op te slaan in onze database. Je hebt het recht deze toestemming op ieder moment in te trekken, zie het kopje: ‘Hoelang bewaren wij jouw gegevens?’.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tijdens de sollicitatieprocedure zullen deze persoonsgegevens niet met andere bedrijven worden gedeeld.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Jouw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd, tenzij je expliciet aangeeft dat jouw gegevens langer mogen worden bewaard in het kader van eventuele toekomstige vacatures. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens tot maximaal één jaar na jouw toestemming daartoe bewaren. Indien de verwerking enkel is gebaseerd op uw toestemming daartoe, kan je deze toestemming altijd intrekken. Wij zullen deze specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen zodat jouw persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Jouw gegevens worden opgeslagen in veilige besturingsomgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke en daartoe geautoriseerde personen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om bij Van den Brink Barneveld b.v. een verzoek in te dienen om te kijken of wij persoonsgegevens van jou verwerken en zo ja, inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Ook kan je ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, indien jouw gegevens onjuist, onvolledig of onnodig zijn, of onrechtmatig worden verwerkt. Daarnaast heb je ook het recht om te verzoeken om beperking van een betreffende verwerking, om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking, en om jouw gegevens te laten overdragen. Je zal zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek een reactie ontvangen van ons. Het is mogelijk dat deze termijn wordt verlengd met twee maanden, afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit hiervan.

Een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bij Van den Brink Barneveld b.v. indienen. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan wijzen wij jou erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2023. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen.